Seen Foundation: "A new start in life " Co Financieren


Uw investering, hun weg uit de armoede

U als ondernemer weet hoe belangrijk het is om toegang te hebben tot financiele diensten. Vier miljoen mensen in El Salvador hebben die toegang niet. Het ontbreekt hen niet aan capaciteiten, maar aan kansen. Geef hen deze kans door samen met Seen Foundation te investeren in partnerorganisaties die mensen helpen de armoedespiraal te doorbreken. Investeren kan op verschillende niveaus:


+ Subsidies

Wij bieden startkapitaal en subsidies voor capaciteitsopbouw van veelbelovende MFI's en producenten in landelijke gebieden. Deze subsidies kunnen gebruikt worden voor opstartinvesteringen, doorleenkapitaal en dekking van operationele tekorten (alleen tijdelijk). Subsidies worden verstrekt op basis van een bedrijfsplan dat zich richt op institutionele en financiële duurzaamheid en dat tegelijk maatschappelijke impact realiseert. Subsidie is ook mogelijk voor netwerk-activiteiten, opleidingen, financieel onderwijs, social performance management, productontwikkeling, lobby en innovatie.

+ Leningen & Garanties

Voor MFI's en producentengroepen die break-even hebben bereikt of in de buurt van break-even zijn, kan Seen Foundation leningen faciliteren door middel van partnerships met een aantal sociale investeerders. We betrekken hen via garanties of participaties. Hiervoor werkt Seen Foundation samen met onze partner  AMC ,  gespecialiseerde kredietverstrekker. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen biedt Seen Foundation zelf een lening aan een organisatie.

+ Deelnemingen

Seen Foundation kan aandeelhouder in een MFI of producentenorganisatie worden. Door kapitaalverstrekking ontstaat er een hefboomwerking waardoor organisaties meer investeringen of werkkapitaal kunnen aantrekken. Deelnemingen worden slechts voor een beperkte periode aangegaan.


+ Uw Return on Investment

Wij bieden u dubbel rendement: financieel en sociaal. Naast een bescheiden financieel rendement, kunt u er zeker van zijn dat uw geld wordt gebruikt om armoede te bestrijden, eerlijke handel te bevorderen en dat alles met respect voor de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet. Uniek in onze aanpak is dat u in direct contact staat met de+ projectpartner.


+ Combineer uw krachten met Seen Foundation

Seen Foundation heeft een jarenlange  ervaring en begrijpt de maatschappelijke behoeften van El Salvador. Wij bieden bedrijven die willen investeren:

+ Onze uitgebreide kennis van de context en werking van lokale markten en culturen.

+ Ons uitgebreide netwerk van lokale partijen, zoals financiële instellingen, Kamers van Koophandel, werkgeversorganisaties, vakbonden, overheden en adviseurs.

+ Onze kennis over MVO-netwerken in El Salvador.

+ Onze hulp om gefocust te blijven op het uiteindelijke doel van duurzame armoedebestrijding.

+ Onze financieringsmechanismen om kapitalisatie te vergemakkelijken en risico’s te delen.


Seenergie tussen mens en bedrijf


  • Seen Foundation
  • De Seen Foundation is een 'goede doelen' stichting die verschillende projecten realiseert waarmee het welzijn van minder bedeelde kinderen in El Salvador wordt verbetert. Daarin wordt ze geholpen door diverse business partners en subsidiegevers.

  • Wilt u een persoonlijke donatie doen?
  • donations
    EN DE SP NL
  • + Routebeschrijving
  • + Disclaimer