Seen Foundation: "A new start in life "


Donaties zijn mogelijk voor allerlei verschillende activiteiten. Gaat uw interesse uit  naar een specifiek onderwerp, dan is het mogelijk daar aan bij te dragen.

Seen Foundation beschikt over een breed aanbod aan relevante ontwikkelingsprojecten. Wij hebben een uitgebreid netwerk van partners die de lokale noden zeer goed kennen. De activiteiten in deze projecten zijn hard nodig, maar voldoende middelen ervoor ontbreken. Seen Foundation zorgt ervoor dat u zulke activiteiten (mede) mogelijk kunt maken.+ Uw geld goed besteed

U heeft gekozen waar u aan wilt bijdragen, nu gaat Seen Foundation voor u aan de slag met de lokale organisatie die de activiteiten uitvoert.  Door onze ervaring met het financieren van ontwikkelingsprojecten beschikt Seen Foundation over een professionele systematiek. De partners en de projecten die wij steunen, worden nauwlettend in de gaten gehouden. Wij volgen en contoleren alle uitgaven en resultaten in een project. De resultaten evalueren wij regelmatig om de impact ervan voor de lokale bevolking te beoordelen.

+ Rapportage

U ontvangt jaarlijks ons algemeen jaarverslag met een door een accountant gecontroleerd financieel overzicht van alle geldstromen, evenals een inhoudelijk verslag van onze activiteiten en resultaten in dat jaar. Bij substantiële donaties ontvangt u, indien gewenst, specifieke informatie over het project waar u aan heeft bijgedragen.


Seenergie tussen mens en bedrijf


  • Seen Foundation
  • De Seen Foundation is een 'goede doelen' stichting die verschillende projecten realiseert waarmee het welzijn van minder bedeelde kinderen in El Salvador wordt verbetert. Daarin wordt ze geholpen door diverse business partners en subsidiegevers.
  • Wilt u een persoonlijke donatie doen?
  • donations
    EN DE SP NL
  • + Routebeschrijving
  • + Disclaimer